"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Яагаад заавал monpos ашиглах ёстой вэ?

Энэхүү үйлчилгээ нь GNSS-ийн хэмжилтийн өгөгдлийг солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд(ITRF) заасан эрин (2005.0)-д боловсруулдаг.Энэ системгүйгээр нутаг дэвсгэрийн вектор хурдыг тооцоолох боломжгүй.

Уншсан: 764

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар