"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Rinex формат гэж юу вэ?

RINEX гэдэг нь "Receiver INdependent EXchange" гэсэн үгний товчлол бөгөөд GNSS-ийн хүлээн авагчуудын хооронд анхдагч формат бүхий өгөгдөл (*.TO2, *.DAT, *.HAT, *.STH)-ийг хөрвүүлэн солилцох зорилгоор хөгжүүлэгчдийн гаргасан олон улсын ASCII стандарт формат юм. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл RINEX format.

Уншсан: 652

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар