"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Тэгшитгэн бодолтыг хэр хурдан хийгдэх вэ?

Таны оруулсан өгөгдлийн тоо болон хэмжилтийн үргэлжлэх хугацаанаас хамаарна. Туршилтын явцад өгөгдлийг хуулж дууссанаас хойш 3 цагийн өгөгдлийг 22минутад боловсруулж байсан болно.

Уншсан: 582

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар