"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

БАС-ыг бодит агшны зураглал /RTK/-д ашиглагч байгууллагуудын анхааралд

Энэ оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн тус газрын БАС-ын сүлжээний зохион байгуулалт, удирдлагын программд нэвтрэхтэй холбоотой дараах өөрчлөлт орсон болно. Үүнд:

IP хаяг: rtk.gazar.gov.mn эсвэл 66.181.168.80

Хэрэглэгч: rover

Нууц үг: 262461

Mountpoint: MGL_network

Цаашид “MGL_network” сүлжээний БАС нь 35км хүртэлх /2см+1ppm/ зайнд байгаа хэрэглэгчид бодит агшны засвар дамжуулах ба GNSS-ийн хүлээн авагч нь RTCM 3.x төрлийн форматыг дэмждэг байх шаардлагатай. MGL_network сүлжээний БАС-н байрлалыг энд дарж үзнэ үү.

Уншсан: 956

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар