"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

GPS-ийн өдөр гэж юу вэ?

https://www.ngs.noaa.gov/CORS/Gpscal.shtml

Уншсан: 782

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар