"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын мэдээлэл


RTK засвар дамжуулалт

Одоо холболт тасарсан CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.

Холболт тасарсан:
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. hea2 2022-03-05 08:03 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын даамал Н.Болор-Эрдэнэ 88028878
2. doa2 2022-08-26 12:08 Дорнод аймгийн Халхгол сумын даамал З.Алтанцэцэг 96113569
7. hoa2 2022-03-05 08:03 Ховд аймгийн Дарви сумын даамал Д.Ившинхорол 86533386
20. twnt 2022-11-01 02:11 Тавантолгой /Цаг уур/ Л.Золзаяа 262461 /99026877/
25. oma2 2022-12-06 10:12 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын даамал Т.Буд 88969944
26. sea2 2022-03-05 08:03 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын даамал А.Уранзаяа 91070305
27. ub03 2022-09-03 04:09 Тэрэлж /Цаг уур/ Ц.Алтанзул 88061462
40. erdn 2022-12-07 07:12 Орхон аймгийн ГХБХБГ I.Жавхлантөгөлдөр 99059050

Статик өгөгдөл бүрдэлт

Он сонгох:

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар Developed by Nextgis