"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ (Туршилтын хувилбар)

Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын мэдээлэл


RTK засвар дамжуулалт

Одоо холболт тасарсан CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.

Холболт тасарсан:
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. hea2 2022-03-05 08:03 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын даамал Н.Болор-Эрдэнэ 88028878
9. tuv2 2024-04-01 10:04 Төв аймгийн Батсүмбэр сумын газрын даамал М.Өлзийзаяа 89040844
11. ova1 2024-04-13 09:04 Өвөрхангай аймгийн ГХБХБГ С.Зоригтбаатар 88855549
14. ova2 2024-04-13 12:04 Өвөрхангай аймгийн Богд сумын даамал Ё.Хорлоо 99324219
16. twnt 2022-11-01 02:11 Тавантолгой /Цаг уур/ Л.Золзаяа 262461 /99026877/
18. huv2 2024-04-01 12:04 Хөвсгөл аймгийн ГХБХБГ Т.Нямцэцэг 86820214
19. bho2 2024-04-13 08:04 Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын даамал Д.Төмөрсүх 88049981
20. sua1 2024-04-13 03:04 Сүхбаатар аймгийн ГХБХБГ Б.Оюунхорол 88805558
25. sea2 2022-03-05 08:03 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын даамал А.Уранзаяа 91070305
31. ub03 2024-04-12 04:04 Тэрэлж /Цаг уур/ н.Болдсүх 88118982

Статик өгөгдөл бүрдэлт

Он сонгох:

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн ерөнхий газар