Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. sua2 291 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
2. ub03 291 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
3. dua1 291 99% Дундговь аймаг ГХБХБГ
4. uva2 291 99% Увс аймаг ГХБХБГ
5. doa2 291 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
6. ub05 291 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
7. boa1 291 99% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
8. ova2 291 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
9. ub04 291 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
10. oma2 291 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
11. drhn 291 99% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
12. erdn 290 99% Орхон аймаг ГХБХБГ
13. doa1 289 98% Дорнод аймаг ГХБХБГ
14. dua2 289 98% Дундговь аймаг ГХБХБГ
15. oma1 288 98% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
16. ara1 288 98% Архангай аймаг ГХБХБГ
17. bua2 287 98% Булган аймаг ГХБХБГ
18. ova1 286 97% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
19. oma3 284 97% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
20. bho2 284 97% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
21. bua1 282 96% Булган аймаг ГХБХБГ
22. tuv1 282 96% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
23. sua1 282 96% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
24. ub01 282 96% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
25. bgnr 282 96% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
26. zav2 282 96% Завхан аймаг ГХБХБГ
27. sea1 282 96% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
28. huv1 281 96% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
29. tuv2 278 95% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
30. bho1 278 95% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
31. dog1 277 94% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
32. zav1 276 94% Завхан аймаг ГХБХБГ
33. uva1 275 94% Увс аймаг ГХБХБГ
34. hoa1 274 93% Ховд аймаг ГХБХБГ
35. goa1 273 93% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
36. sea2 263 90% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
37. hea2 257 88% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
38. hea1 245 83% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
39. huv2 243 83% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
40. dog2 171 58% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
41. gsa1 161 55% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
ara1, bgnr, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, dog1, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hoa1, huv1, oma1, oma2, ova1, sea1, sua1, sua2, uva1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, ub03, ub04, uva2, sea2, oma3, huv2, hea2, dua2,
Холболт тасарсан:7
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. dog2 02:34:01, 2021-08-03 Дорноговь аймаг ГХБХБГ Х.Энхбат 94080202
2. hea1 01:57:01, 2021-09-20 Хэнтий аймаг ГХБХБГ Т.Наранбаяр 80508855
3. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
4. ova2 12:03:01, 2021-10-20 Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ С.Зоригтбаатар 88855549
5. twnt 12:00:01, 2021-09-20 ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ Б.Төгөлдөрбаяр 262461 98111114
6. tuv2 08:46:02, 2021-10-19 Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар н.Төгөлдөрбаяр 262461
7. zav2 09:31:01, 2021-10-19 Завхан аймаг ГХБХБГ С.Бадамжорж 94113239
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 7 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.