Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. sua2 258 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
2. ub03 258 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
3. dua1 258 99% Дундговь аймаг ГХБХБГ
4. uva2 258 99% Увс аймаг ГХБХБГ
5. bho2 258 99% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
6. drhn 258 99% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
7. boa1 258 99% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
8. ova2 258 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
9. ub04 258 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
10. ub05 258 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
11. oma2 258 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
12. doa2 258 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
13. erdn 257 99% Орхон аймаг ГХБХБГ
14. doa1 256 98% Дорнод аймаг ГХБХБГ
15. dua2 256 98% Дундговь аймаг ГХБХБГ
16. oma1 255 98% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
17. ara1 255 98% Архангай аймаг ГХБХБГ
18. bua2 254 98% Булган аймаг ГХБХБГ
19. ova1 253 97% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
20. oma3 252 97% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
21. bua1 249 96% Булган аймаг ГХБХБГ
22. zav2 249 96% Завхан аймаг ГХБХБГ
23. sua1 249 96% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
24. bgnr 249 96% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
25. ub01 249 96% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
26. tuv1 249 96% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
27. sea1 249 96% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
28. huv1 248 95% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
29. bho1 246 94% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
30. tuv2 245 94% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
31. dog1 244 94% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
32. zav1 243 93% Завхан аймаг ГХБХБГ
33. uva1 242 93% Увс аймаг ГХБХБГ
34. hea1 241 93% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
35. hoa1 241 93% Ховд аймаг ГХБХБГ
36. goa1 240 92% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
37. sea2 230 88% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
38. hea2 224 86% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
39. huv2 210 81% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
40. dog2 171 66% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
41. gsa1 152 58% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hoa1, huv1, oma1, oma2, ova1, ova2, sea1, sua1, sua2, twnt, uva1, sea2, oma3, huv2, hea2, dua2, zav2, ara1, bgnr, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, dog1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04,
Холболт тасарсан:4
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. hea1 07:21:01, 2021-09-17 Хэнтий аймаг ГХБХБГ Т.Наранбаяр 80508855
2. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
3. uva2 07:08:02, 2021-09-17 Увс аймаг ГХБХБГ Э.Батсүх 99658446 99047679
4. dog2 02:34:01, 2021-08-03 Дорноговь аймаг ГХБХБГ Х.Энхбат 94080202
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 4 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.