Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. sua2 211 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
2. ub03 211 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
3. dua1 211 99% Дундговь аймаг ГХБХБГ
4. uva2 211 99% Увс аймаг ГХБХБГ
5. bho2 211 99% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
6. ub04 211 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
7. ub05 211 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
8. oma1 211 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
9. oma2 211 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
10. doa1 211 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
11. doa2 211 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
12. drhn 211 99% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
13. boa1 211 99% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
14. ova2 211 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
15. erdn 210 99% Орхон аймаг ГХБХБГ
16. bua2 209 98% Булган аймаг ГХБХБГ
17. dua2 209 98% Дундговь аймаг ГХБХБГ
18. ara1 208 98% Архангай аймаг ГХБХБГ
19. ova1 207 97% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
20. oma3 206 97% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
21. zav2 205 96% Завхан аймаг ГХБХБГ
22. bgnr 202 95% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
23. bua1 202 95% Булган аймаг ГХБХБГ
24. sua1 202 95% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
25. ub01 202 95% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
26. tuv1 202 95% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
27. sea1 202 95% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
28. huv1 201 94% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
29. bho1 199 93% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
30. tuv2 198 93% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
31. dog1 197 92% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
32. zav1 196 92% Завхан аймаг ГХБХБГ
33. uva1 196 92% Увс аймаг ГХБХБГ
34. hea1 194 91% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
35. hoa1 194 91% Ховд аймаг ГХБХБГ
36. goa1 193 91% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
37. sea2 183 86% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
38. hea2 177 83% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
39. dog2 171 80% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
40. huv2 163 76% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
41. gsa1 135 63% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
uva2, sea2, oma3, huv2, hea2, dua2, ara1, bgnr, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hea1, hoa1, huv1, oma1, oma2, ova1, ova2, sea1, sua1, sua2, twnt, uva1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04,
Холболт тасарсан:4
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. zav2 10:29:01, 2021-07-31 Завхан аймаг ГХБХБГ С.Бадамжорж 94113239
2. dog1 01:23:01, 2021-08-01 Дорноговь аймаг ГХБХБГ Х.Энхбат 94080202
3. dog2 09:07:01, 2021-07-17 Дорноговь аймаг ГХБХБГ Х.Энхбат 94080202
4. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 4 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.