Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. oma1 164 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
2. ub03 164 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
3. boa1 164 99% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
4. ova2 164 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
5. ub04 164 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
6. sea1 164 99% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
7. goa1 164 99% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
8. tuv1 164 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
9. bua1 164 99% Булган аймаг ГХБХБГ
10. sua2 164 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
11. oma2 164 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
12. sua1 164 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
13. huv1 164 99% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
14. ub01 164 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
15. ub05 164 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
16. drhn 164 99% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
17. doa1 164 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
18. bgnr 164 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
19. hea1 164 99% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
20. dua1 164 99% Дундговь аймаг ГХБХБГ
21. uva2 164 99% Увс аймаг ГХБХБГ
22. bho2 164 99% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
23. doa2 164 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
24. erdn 163 98% Орхон аймаг ГХБХБГ
25. zav1 163 98% Завхан аймаг ГХБХБГ
26. dua2 162 98% Дундговь аймаг ГХБХБГ
27. bua2 162 98% Булган аймаг ГХБХБГ
28. bho1 161 97% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
29. ara1 161 97% Архангай аймаг ГХБХБГ
30. zav2 160 96% Завхан аймаг ГХБХБГ
31. ova1 160 96% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
32. dog1 160 96% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
33. oma3 159 96% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
34. dog2 156 94% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
35. tuv2 151 91% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
36. uva1 151 91% Увс аймаг ГХБХБГ
37. hoa1 148 89% Ховд аймаг ГХБХБГ
38. sea2 145 87% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
39. hea2 130 78% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
40. gsa1 126 76% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
41. huv2 116 70% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
uva2, sea2, oma3, huv2, hea2, dua2, zav2, ara1, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, dog1, dog2, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hea1, hoa1, huv1, oma2, ova1, ova2, sea1, sua1, sua2, twnt, uva1, ub01, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04,
Холболт тасарсан:4
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. bgnr 09:28:01, 2021-06-15 ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ Б.Төгөлдөрбаяр 262461 98111114
2. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
3. oma1 09:00:01, 2021-06-15 Өмнөговь аймаг ГХБХБГ О.Хатанбаатар 88046669
4. zav1 02:07:01, 2021-06-14 Завхан аймаг ГХБХБГ Д.Батхолбоо 91916455
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 4 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.