Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл

CORS Ажилласан өдөр Ашиглалт Хариуцагч байгууллага
1. ub01 101 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
2. oma2 101 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
3. uva2 101 99% Увс аймаг ГХБХБГ
4. huv1 101 99% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
5. bho2 101 99% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
6. bua2 101 99% Булган аймаг ГХБХБГ
7. bgnr 101 99% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
8. doa2 101 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
9. doa1 101 99% Дорнод аймаг ГХБХБГ
10. boa1 101 99% Баян-Өлгий аймаг ГХБХБГ
11. ova2 101 99% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
12. ub03 101 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
13. ub04 101 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
14. sea1 101 99% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
15. goa1 101 99% Говь-Алтай аймаг ГХБХБГ
16. dua1 101 99% Дундговь аймаг ГХБХБГ
17. oma1 101 99% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
18. drhn 101 99% Дархан-Уул аймаг ГХБХБГ
19. ub05 101 99% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
20. dog2 101 99% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
21. bua1 101 99% Булган аймаг ГХБХБГ
22. sua2 101 99% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
23. zav1 100 98% Завхан аймаг ГХБХБГ
24. erdn 100 98% Орхон аймаг ГХБХБГ
25. tuv1 100 98% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
26. sua1 100 98% Сүхбаатар аймаг ГХБХБГ
27. oma3 100 98% Өмнөговь аймаг ГХБХБГ
28. hea1 100 98% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
29. dua2 99 97% Дундговь аймаг ГХБХБГ
30. zav2 98 96% Завхан аймаг ГХБХБГ
31. ara1 98 96% Архангай аймаг ГХБХБГ
32. dog1 97 95% Дорноговь аймаг ГХБХБГ
33. ova1 97 95% Өвөрхангай аймаг ГХБХБГ
34. tuv2 97 95% Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газар
35. bho1 97 95% Баянхонгор аймаг ГХБХБГ
36. uva1 94 92% Увс аймаг ГХБХБГ
37. hoa1 89 87% Ховд аймаг ГХБХБГ
38. gsa1 88 86% Говьсүмбэр аймаг ГХБХБГ
39. sea2 85 83% Сэлэнгэ аймаг ГХБХБГ
40. hea2 71 69% Хэнтий аймаг ГХБХБГ
41. huv2 54 52% Хөвсгөл аймаг ГХБХБГ
42. hoa2 0 0% Ховд аймаг ГХБХБГ
43. twnt 0 0% ГЗБГЗЗГ ГЗЗХ
uva2, sea2, oma3, huv2, hea2, dua2, zav2, ara1, bgnr, bho1, bho2, boa1, bua1, bua2, doa1, dog2, drhn, dua1, erdn, goa1, gsa1, hea1, hoa1, huv1, oma1, oma2, ova1, ova2, sea1, sua1, sua2, twnt, uva1, ub01, zav1, ub05, tuv1, doa2, tuv2, ub03, ub04,
Холболт тасарсан:2
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
1. dog1 01:30:01, 2021-04-12 Дорноговь аймаг ГХБХБГ Х.Энхбат 94080202
2. hoa2 04:33:01, 2020-06-16 Ховд аймаг ГХБХБГ Р.Цэцэгмаа 89099958
Засвартай:0
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
Одоо холболт тасарсан 2 CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.