"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

Хариугаа яаж авах вэ?

Боловсруулалтыг таны бүртгүүлсэн email хаягаар илгээнэ. Үр дүнг 3 цагийн дотор хүлээн аваагүй тохиолдолд та өөрийн email хаягийн спам хэсэгт шалгахыг зөвлөж байна.

Уншсан: 231

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар Developed by Nextgis