"MONPOS" GNSS-ИЙН ОНЛАЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын мэдээлэл


RTK засвар дамжуулалт

Одоо холболт тасарсан CORS-ийн байрлал, дээр нь дарж холбогдох мэдээллийг авна уу.

Холболт тасарсан:
CORS Хэзээ тасарсан Хариуцагч байгууллага Хариуцагч мэргэжилтэн Утас
3. hea2 2022-03-05 08:03 Хэнтий аймгийн Батширээт сумын даамал Н.Болор-Эрдэнэ 88028878
6. hoa2 2022-03-05 08:03 Ховд аймгийн Дарви сумын даамал Д.Ившинхорол 86533386
9. doa2 2022-08-26 12:08 Дорнод аймгийн Халхгол сумын даамал З.Алтанцэцэг 96113569
20. dua1 2022-10-02 04:10 Дундговь аймгийн ГХБХБГ Ж.Элбэгзаяа 88039478
24. twnt 2022-09-23 01:09 Тавантолгой /Цаг уур/ Л.Золзаяа 262461 /99026877/
27. sea2 2022-03-05 08:03 Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын даамал А.Уранзаяа 91070305
28. ub03 2022-09-03 04:09 Тэрэлж /Цаг уур/ Ц.Алтанзул 88061462
40. dua2 2022-09-22 04:09 Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын даамал Э.Ууганцэцэг 89279040
42. oma3 2022-09-28 10:09 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын даамал М.Номинзул 80660332

Статик өгөгдөл бүрдэлт

Он сонгох:

Манай хуудсаар зочилсонд баярлалаа.

© 2018 - Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар Developed by Nextgis